چک لیست امنیتی ویندوز سرور

5.00 1 رای
تومان 35/000

چک لیست امنیتی ویندوز سرور امن سازی ویندوز سرور شامل شناسایی و رفع آسیب های امنیتی است. در اینجا بهترین…

تومان 35/000

نمونه گزارش جرم شناسی دیجیتال

گزارش موجود ساختار کلی یک گزارش نویسی جرم شناسی دیجیتال است که از یک کیس سرقت بانک و پولشویی است.قابل…

تومان 45/000